Založ si blog

Keď korporácie vládnu svetu

Autor tejto jednej z mojich, najobľúbebejších kníh, David C.Korten, sa narodil v roku 1937 v konzervatívnej belošskej rodine, patriacej do vyššej triedy. Vyrastal v Longview, štát Washington, v malom 25-tisícovom mestečku s rozvinutým drevospracujúcim priemyslom. Predpokladal, že jedného dňa prevezme rodinný obchod s hudobninami začal študovať psychológiu na Standford University. V roku 1959 sa zapísal na kurz o moderných revolúciách, ktorý viedol profesor politických vied Robert North. Tam sa dozvedel, že je to chudoba, čo na celom svete vedie k revolúciám – a tieto predstavovali hrozbu pre americký spôsob živbadámeota, ktorý mi bol taký drahý. Preto sa rozhodol zasvätiť svoj život odvracaniu tejto hrozby.
Tri roky pracoval v Etiópii, povinnú vojenskú službu absolvoval vo vietnamskej vojne ako kapitán letectva. Začiatkom roku 1978 spolu s manželkou Frances pracovali vo Fordovej nadácii na Filipínach a v juhovýchodnej Ázii, kde zostali 14 rokov.
Postupne prichádzal k záveru, že práve tradičný rozvoj, presadzovaný zväčša konzervatívcami a dokonca liberálmi, je hlavnou príčinou a nie riešením celosvetovej, ustavične sa prehlbujúcej krízy, ktorá môže byť pre ľudstvo osudová.
STRUČNÉ ZHRNUTIE AUTORA (str.10-14)
Jeden z dôvodov, prečo nebadáme zlyhávanie inštitucionálnych systémov, spočíva v tom, že televízia redukuje politiku na akoby sebestačné vzájomne izolované časti, zatiaľ čo univerzity a akadémie organizujú intelektuálny výskum v rámci úzko špecializovaných disciplín. Žijeme však v komplexnom a komplikovanom svete. Keď máme prežiť nebezpečenstvá a nástrahy, ktoré sme si sami pripravili, musíme sa naučiť celosystémovo myslieť a konať. To si vyžaduje skeptický prístup k jednoduchým riešeniam, ochotu hľadať súvislosti medzi problémami. Dúfam, že vaše nezávislé kritické myslenie vás privedie k vlastnej syntéze. Ustavične majte na pamäti, že nikto z nás si nemôže nárokovať, aby mal monopol na pravdu.
Východiskovým bodom knihy je skutočnosť, že v takmer každej krajine sveta sme svedkami ustavične sa zrýchľujúcej dezintegrácie spoločnosti a životného prostredia, prejavujúcej sa nárastom chudoby, nezamestnanosti, nerovnosti, násilnej kriminality, rozpadu rodín a degradácie životného prostredia. Neustála honba za ekonomickým rastom urýchľuje rozpad regeneračných schopností ekosystému a vedie k rozkladu spoločnosti, jej usporiadania a zároveň k čoraz intenzívnejšej súťaži medzi chudobnými a bohatými o prírodné zdroje, v ktorej chudobní ustavične prehrávajú.
Vlády, zdá sa, sú neschopné, nedokážu na to zodpovedne reagovať a pocit sklamania verejnosti prechádza do hnevu. Je to kríza vládnutia spôsobená súčinným pôsobením ideologických, politických a technologických síl, stojacich za procesom ekonomickej globalizácie, ktorá odoberá moc vládam nesúcim zodpovednosť za verejné blaho, a to v prospech hŕstky obchodných spoločností a finančných inštitúcií, ktorých jedinou hnacou silou je honba za krátkodobým finančným ziskom.
Tí, ktorí znášajú negatívne dopady tohto nefunkčného systému, sú však zbavení práva rozhodovať a zároveň sú vystavení neustálemu bombardovaniu zo strany korporáciami ovládaných masmédií udržiavajúc ich v stave zmätku. Údajne konzumizmus je cesta vedúca k šťastiu a vládne obmedzenia trhových excesov sú pravou príčinou ťažkostí. A že globalizácia je historická nevyhnutnosť a pre ľudstvo obrovské dobrodenie.
Problém nespočíva v obchode ani v trhu, ale vo vážne narušenom globálnom ekonomickom systéme, ktorý sa už vymkol akejkoľvek ľudskej kontrole. Manažérom je čoraz ťažšie riadiť firmu v súlade s verejným záujmom.
Systém zameraný na množenie peňazí vidí v ľuďoch zdroj neefektívnosti a na každej úrovni sa ich usiluje čo najrýchlejšie zbaviť. Nadbytoční ľudia sa stávajú obeťami hladu a násilia alebo končia ako bezdomovci, poberatelia sociálnych dávok alebo v utečeneckých táboroch.
Máme však možnosť naspäť si nárokovať moc, ktorú sme prenechali peňažným inštitúciám a znovu vytvoriť spoločnosti pestujúce a podporujúce kultúrnu a biologickú diverzitu. Milióny ľudí na celom svete sa už aktivizuje s cieľom prebudovať svoje komunity a ozdraviť zem. Táto revolúcia si teraz od každého z nás vyžaduje, aby sme spravili všetko, čo je v naších silách v ústrety túžbam po plnom a radostnom živote.

Zdroj: KEĎ KORPOR8CIE VLÁDNU SVETU. Korten David C.(1995)
Slovenský preklad: Mikuláš Hučko (2001)

P.S. Vďaka Vám pán Korten. Zdá sa mi, že Vaše predpovede sa začínajú napĺňať. Pokiaľ ide o revolúciu, nemohli by sme si zobrať príklad z revolúcie na Islande (2010) alebo z referenda-revolúcie v roku 1987 v Kostarike?

MH SR podpísalo 20. 12. 2012 Memorandum o porozumení s kanadskou spoločnosťou EUROPEAN URANIUM RESOURCES Ltd.

20.10.2023

Táto spoločnosť mala záujem o ťažbu najväčšieho a najkvalitnejšieho slovenského uránového ložiska – Košice-Jahodná. Predbežná štúdia uskutučniteľnosti preukázala veľký ekonomický potenciál ložiska: -zásoby uránu 12 650 – 18385 ton U3O8 -finančná hodnota ložiska (NPV) dosahuje 276 miliónov USD -návratnosť investície (payback) – 1,9 roka Tieto [...]

Peter Žiga Podpredsedom NR SR?

19.10.2023

12.marca 2013 denník SME uverejnil príspevok „K NOVELE O LOŽISKÁCH…“ v ktorom autori novely Geologického zákona navrhujú zrušiť právo obcí, miest a samosprávnych krajov odmietnuť prieskum rádioaktívnych surovín. Keďže som 40 rokov pracoval ako ložiskový geológ pri prieskume aj ťažbe uránových aj iných ložísk, reagoval som na túto nehoráznu [...]

V novembri 2012 malo Slovensko na dne mora poklad v hodnote 180-200 miliárd USD. Aká je dnes?

13.09.2023

Podľa TASR z 8.9.2023 Rozpočtová rada varauje pred bankrotom a vyzýva politikov na upratanie spoločných financií. Prezident Rady pre rozpočtovú zodovednosť(RRZ) Ján Tóth pre rok 2023 odhaduje, že výdavky tá vyššie ako príjmy o 6,8 miliardy eur, deficit tak dosiahne 5,5%. Pred 10 rokmi PRAVDA (3.11.2012) uverejnila správu: „Slovenské dno v Pacifiku nás stálo už viac [...]

Pápež / František /

Vatikán exkomunikoval desať mníšok zo Španielska. Rehoľníčky sú v otvorenom konflikte s pápežom

23.06.2024 09:41

Jadrom konfliktu je spor o nehnuteľnosti. Mníšky sú však so Svätou stolicou aj v ideologickom konflikte.

otáznik, výkričník, pravopis, pravidlá, slovenský jazyk, interpunkcia

KVÍZ Kamarátite sa s yspilonmi? Kedy sa píše mäkké i, kedy tvrdé? Otestujte si vedomosti z gramatiky

23.06.2024 09:00

Potrebujeme vedieť ypsilony? Ovládať svoj materinský jazyk by malo patriť medzi základné vedomosti. Otestujte sa.

vojna na Ukrajine, Časiv Jar

Expert z vplyvného amerického think tanku: Kyjev by sa nemal snažiť dostať do NATO a Biden by to mal prestať zvažovať

23.06.2024 08:45

Christopher Chivvis z think tanku Carnegie Endowment for International Peace v článku pre The Guardian o tom, ako môže Ukrajina skutočne vyhrať vojnu.

Milan Tréger

O problémoch geológie a baníctva, ekonomiky a politiky.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 404
Celková čítanosť: 1774247x
Priemerná čítanosť článkov: 4392x

Autor blogu

Kategórie

Archív

Odkazy