Založ si blog

Boj o zlato v Podpoľaní pokračuje

Včera, 22.6.2018 RTVS informovala, že 26. júna 2018 sa uskutoční symbolická hromadná blokáda Detvianskeho mosta pracovníkmi PPS Group a obyvateľmi Detvy. Chcú takto upozorniť na rozhodnutie MŽP SR o určení prieskumného územia na vykonávanie geologického prieskumu pre spoločnosť Mining Gold zo Stupavy, ktorá je právnym nástupcom pôvodného žiadateľa o Dobývací priestor na ložisko zlata Detva- Biely vrch – EMED Slovakia, údajne cyperskej schránkovej firmy. Špecifikom určeného prieskumného územia je skutočnosť, že v prieskumnom území sa nachádza veľký podnik PPS Group, v ktorom v 50 firmách pracuje 2000 zamestnancov! 26. júna 2018 sa v Stupave, pred firmou Mining Gold uskutoční protestné zhromaždenie proti plánovanému geologickému prieskumu. Určeniu prieskumného územia  predchádzalo rozhodnutie OBÚ Banská Bystrica o zastavení konania o určení Dobývacieho priestoru pre EMED Slovakia zo 6.9.2017.

Nakoľko o konaní o určení prieskumného územia neboli informované orgány miestnej samosprávy ani vlastníci pozemkov, predpokladáme, že MŽP SR využilo paragraf 23, ods.1 Geologického zákona, podľa ktorého „konanie môže v prípade verejného záujmu začať ministerstvo aj z vlastného podnetu.“ Na tomto mieste je potrebné opýtať sa ministra L. Solymosa, či určenie prieskumného územia pre zahraničnú súkromnú firmu považuje za verejný záujem v kontexte s Ústavným zákonom č.306/2014Z.z. v ktorom článok 4 Ústavy SR doplnila vetou: „Slovenská republika šetrne a efektívne využíva nerastné bohatstvo v prospech svojich občanov a budúcich generácií.“

Dobrou správou je, že minister L. Solymos prisľúbil postup pracovníkov MŽP SR preveriť a pri pochybení pristúpi k preskúmaniu rozhodnutia. Zároveň považujeme za potrebné, aby MŽP navrhlo novelizovať Geologický zákon č.569/2007 Z.z. v paragrafe 23 tak, aby Miniserstvo zamietlo návrh na určenie prieskumného územia aj v prípade, ak s návrhom nesúhlasia vlastníci nehnuteľností a dotknuté orgány miestnej samosprávy. Podobne bude potrebná novelizácia paragrafu 29, Vstup na cudzie nehnuteľnosti, ich užívanie a náhrada škody. Týka sa to najmä ods. 1, 4 a 5 v tom zmysle, aby v prípade nesúhlasu s vlastníkom nehnuteľností nerozhodovalo ministerstvo, ale súd, podobne ako v prípade odseku 7.

Za aktuálnejšiu a dôležitejšiu úlohu však ako ložiskový a ekonomický geológ považujem nový Banský zákon, o čom som písal v blogu „Slovensko potrebuje nový banský zákon“ z 19.10.2015 a viacerých ďalších blogoch od roku 2011. Najväčším nedostatkom je absencia oceňovania výhradných ložísk, čo spôsobuje, že ani MH ani MF nepoznajú finančnú hodnotu našich okolo 600 ložísk, čo spôsobuje, že naše nerastné bohatstvo je už 27 rokov bohatstvom bezcenným. Preto SR – vlastník nerastného bohatstva, nevlastní v žiadnej z významných ťažobných spoločností ani jedinú akciu! Aj preto SR opäť hrozí medzinárodná arbitráž od americkej firmy Eurogas a náhrada škody vo výške 8- 22 miliard USD za odobratie licencie na ťažbu mastenca z ložiska Gemerská Poloma. A NR SR aj vláda opäť mlčia!

Je 8. decembra sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie?

10.12.2018

Keď som 8. decembra do Poznámkového kalendára zapisoval údaje o počasí, všimol som si, že pod 8. decembrom je napísané: Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Zo zvedavosti som si pozrel kalendáre viac »

Na daňovom podvode storočia za 55 miliard eur sa podieľalo aj Slovensko?

18.10.2018

RTVS dnes informovala, že investigatívni novinári odhalili daňový podvod storočia, do ktorého sú zapojené viaceré štáty Európy. Výška tohoto podvodu dosahuje šokujúcich 55 miliard eur. viac »

Po IRISE ARCHA a koľko je ďalších podobných „neziskoviek“?

11.10.2018

Pravda 9. októbra 2018 uverejnila článok "Hrôza v domove seniorov". Ide o Domov seniorov ARCHA na bratislavských Kramároch. Po predchádzajúcom "Domove IRIS", kde sa o seniorov starali a lieky im viac »

Ruský bombardér Tupolev Tu-160

Rusko na cvičenie vo Venezuele 'priletelo' s najväčšími bombardérmi sveta

10.12.2018 22:20

Na medzinárodnom letisku v Caracase pristáli aj ďalšie ruské stroje.

macron

Macron reaguje na nepokoje. Minimálna mzda sa zvýši o 100 eur

10.12.2018 21:44

Je to prezidentov najväčší ústupok smerom k požiadavkám protestujúcich z hnutia tzv. žltých viest.

Taliansko OBSE ministri zasadnutie Lajčák

V Bruseli sa pre kerčský incident spomínajú aj protiruské sankcie

10.12.2018 19:28

Podľa ministra Lajčáka Rada ministrov zdôraznila plnú podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny.