Založ si blog

Ako SR šetrne a efektívne využíva nerastné bohatstvo v prospech svojich občanov a nasledujúcich generácií?

V roku 2014 NR SR schválila ústavný zákon č.306/2014 Z.z. v ktorom čl.4 Ústavy doplnila vetou: „Slovenská republika chráni a zveľaďuje toto bohatstvo, šetrne a efektívne využíva nerastné bohatstvo v prospech svojich občanov a nasledujúcich generácií.“ Zároveň čl.4 doplnila ods.2, ktorý znie: „Preprava vody ….cez hranice SR sa zakazuje…“ s určitými výnimkami. Zákon platí od 1.12.2014.

Z pohľadu nás, občanov SR ide o pozitívnu zmenu. Žiaľ,táto zmena sa zatiaľ nepremietla do Banského zákona, ani do praxe šetrného a efektívneho využívania nerastného bohatstva. Ako štát, predovšetkým MH SR, „šetrne a efektívne“ využíva nerastné bohatstvo, ale v prospech domácich a zahraničných súkromných spoločností, nie v prospech svojich občanov, si ukážeme na niekoľkých príkladoch prevzatých z ročenky Nerastné suroviny SR, 2016.

1. „Slovensko bude čeliť v roku 2018 ďalšej arbitráži od americkej spoločnosti EuroGas pre zmarenú ťažbu mastenca v Gemerskej Polome“ (Aktuality.sk. 22.12.2017.) Firma EuroGas vydiera Slovensko už od roku 2010, keď žiadala odškodné 500 miliónov eur až do roku 2017, keď odškodné zvýšila na 3,2 miliardy USD. Nie je najvyšší čas, aby vlastník tohoto veľkého a bohatého ložiska -SR, prevzala ochranu a ťažbu ložiska do vlastných rúk?

2. Zlato

V roku 2015 bolo z ložiska Banská Hodruša I. vyvezených do Belgicka rekordných 603 kg zlata a to v koncentráte. Hodnota zlata sa pri cenách roku 2015 odhaduje na 21 miliónov eur. Od roku 1993 sa z tohoto ložiska vyťažilo okolo 8 ton zlata. Nemal by vlastník ložiska takúto pre štát nevýhodnú ťažbu zastaviť a vyriešiť technológiu nekyanidového získavania zlata tak, aby v budúcnosti zlato zostávalo vo vlastníctve štátu ?

3. Magnezit

Dom áca ťažba pokrýva v plnom rozsahu spotrebu suroviny na Slovensku. Väčšina produkcie je určená na export. Hodnota vyvezených komodít v roku 2015 predstavovala 68 miliónov eur

  4. Bentonit

  V roku 2015 sa z 10 výhradných ložísk vyťažilo 205 kt bentonitu, z toho sa vyviezlo 178 kt (87%) v hodnote 10,5 mil. eur.

  5.Zeolit

V roku 2015 sa zo štyroch výhradných ložísk vyťažilo rekordných 142 kt, čím sa SR zaradila na 3. miesto na svete, za Čínu a Južnú Koreu. Je paradox, že vlastník týchto ekologicky a ekonomicky významných ložísk v ročenke uvádza, že „Údaje o dovoze a vývoze nie sú k dispozícii (!?), nakoľko zeolit sa v colnom sadzobníku samostatne neuvádza(!?). Pri cenách zeolitu v USA od 110 do 440 USD, môže hodnota exportu zeolitu dosahovať okolo 26 mil. eur. Koľko z toho patrí vlastníkovi -SR?

6.Cementárske suroviny a vápence

V roku 2015 sa z 20 výhradných ložísk vyťažilo spolu 6213 kt vápencov a cementárskych surovín. Hodnota vyvezených komodít predstavovala 123,4 mil. eur.

Teda len hodnota exportu týchto 5 komodít vyťažených v roku 2015 dosahuje takmer 250 mil. eur a spolu s hodnotou doma spotrebovaných nerastných surovín pravdepodobne bude presahovať cca 400 mil. eur.

Považujete páni poslanci a ministri, takéto využívanie nerastného bohatstva za „šetrné a efektívne v prospech nás občanov a budúcich generácií?

Na záver si dovolím odcitovať niekoľko viet z článku maliara a básnika Roberta Bielika „Vlastne je dobre, že nemáme ropu“ (SME, 23.3.2018): „Ekologické a sociálne postoje Nórov sa premietajú aj do vzťahu k prírodnému bohatstvu. Po objavení ropy v sedemdesiatych rokoch vznikli štátne fondy na správu a rozmnožovanie príjmov plynúcich z jej predaja. Jeden z nich -Štátny dôchodkový fond – je považovaný za najväčšieho akcionára v celej Európe. Správcovia fondu rešpektujú prísne pravidlá, podľa ktorých nesmú sústredené bohatstvo vložiť do zbrojárskych podnikov, tabakových firiem, či podnikov porušujúcich ľudské práva.

Takže je dobre, že nemáme ropu? Asi áno, kým bude platiť súčasný archaický Banský zákon, neumožňujúci moderné ocenenie našich výhradných ložísk a participáciu štátu na profite z ich využívania tak, ako v Nórsku.

Ako Rádio Slovensko zavádza poslucháčov: vraj sa dobre počúva ? !

15.01.2019

Keďže ma zaujíma matematická štatistika, preveril som si dnes pravdivosť často opakovaných hesiel: Rádio Slovensko, to sa dobre počúva a Informácie vždy na prvom mieste. Dnes, 15.1.2019 medzi viac »

Dobrá správa: Žlté vesty aj na Slovensku

08.01.2019

PLUS 7DNÍ uverejnil 3.1.2019 aktuálny článok "ŽLTÉ VESTY DORAZILI NA SLOVENSKO" (redaktor Peter Galan). Francúzske žlté vesty nemajú lídrov, jasný smer, neprikláňajú sa k žiadnej strane, viac »

KAPITÁL v 21. storočí od francúzskeho ekonóma Thomasa Pikettyho

04.01.2019

Profesor T. Piketty skúmal rozdelenie bohatstva z údajov za tri storočia a z vyše dvadsiatich krajín sveta. Otázka rozdelenia bohatstva je veľmi vážna vec na to, aby sa ponechala len v rukách viac »

Andrej Danko, NR SR

Danko chce v tlačovom zákone rozšíriť právo na odpoveď na komentáre a glosy

18.01.2019 14:03

Podľa slov šéfredaktorky Pravdy ide o zásadný zásah do slobody médií a snahu politikov ovplyvňovať obsah médií.

pavlo klimkin

Ukrajina rokuje s USA o dodávkach zbraní, povedal Klimkin

18.01.2019 13:43

Rokovanie je podľa ukrajinského ministra zahraničia tajné, o konkrétnom obsahu rozhovorov nemôže hovoriť.

systém 5G, internet, sieť

Nemecko chce vysánkovať Huawei z 5G sietí, tvrdí BBC

18.01.2019 13:29

Takýmto krokom by sa Nemecko pridalo k iným západným krajinám. USA, Austrália a Nový Zéland zakázali miestnym firmám využiť dodávky firmy Huawei.

les, prales

Nový automobilový priechod na Ukrajinu by podľa ochranárov ohrozil Poloniny

18.01.2019 13:24

Z hľadiska ochrany prírody odporúčajú zriadiť len hraničný priechod pre peších a cyklistov.